Speciale groepen

                                   Varen 10-3

Voor mensen met een verstandelijke beperking of dementie is een klankontspanning zeer geschikt. Als communiceren moeilijk is, er veel spanning is, mensen vaak opgesloten lijken in zichzelf, of er weinig ingangen zijn voor activering, biedt een klankontspanning zeker mogelijkheden.

Of u nu in een instelling woont, bij familie of zelfstandig, vaak is het moeilijk om tijd, een geschikte plek en deskundige begeleiding te vinden voor ontspanning.
Ik heb hiervoor wel de ruimte, tijd, kennis en ervaring.
De reactie op klanken is een beleving op zich!
Een lach, een zichtbare ontspanning, rust in de groep.
Of juist een meer open houding bij de doorgaans wat stillere mensen.

Bij een aantal van deze mensen blijkt de klankontspanning niet per definitie ontspannend te werken. Het kan ook een middel tot contact zijn, of een activerende werking hebben. Iemand die niet snel uitgedaagd wordt om om zich heen te kijken, te reageren op zijn omgeving, kijkt ineens waar het geluid vandaan komt en zoekt met de ogen of fysiek contact met degene die de klankontspanning geeft.

Maar ook voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (zgn SGLVG) kan een klankontspanning een prima manier zijn om spanning te reduceren. Voor deze doelgroep wordt niet snel aan een klankontspanning gedacht, maar er zijn voldoende positieve ervaringen

Begeleiding bij cliënten is altijd welkom, maar niet noodzakelijk.

Ik vraag ook professionals, werkzaam in de zorg, eens op deze site te kijken wat ik kan betekenen voor hun cliënten.