Wat mooi hoe een klankontspanning reacties kan uitlokken.

Ik mocht gisteren een klankontspanning geven bij een groep bewoners van Amarant. De meesten mensen kunnen niet of nauwelijks praten. Een van hen is bedlegerig, en heeft zuurstof nodig, vanwege een aantal doorgemaakte longontstekingen. Ze is hierdoor flink achteruit gegaan, en het is moeilijk voor begeleiding om iets te vinden, waardoor ze nog geboeid wordt. Op een aantal instrumenten reageerde ze met mimiek, tranende ogen, en geluiden. Ik probeerde op de geluiden te reageren met een passend geluid met mijn stem. 1 Keer reageerde ze daar weer op. Na afloop zei de begeleidster dat ze in het uurtje dat de klankontspanning had geduurd, meer reactie van haar gezien had, dan de afgelopen 3 maanden. Mooi toch?!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *